Estudis de salut

estudi amb proves
complementàries
estudi amb proves
complementàries

L’estudi bàsic pot complimentar-se amb espirometria, radiografia, TAC , RNM i BODY –RNM, Ecografia, Audiometria, Escanner d’epil·luminiscència control nevus (pigues), Ergometria (Prova d’esforç), Holter de Hipertensió, Poligrafia respiratòria nocturna (Control d’APNEES).

Cita prèvia
Ecografies

Realitzem ecografies de Neurologia, Endocrinologia, Ginecologia, Traumatologia, etc.


MÉS INFORMACIÓ
Holter Hipertensió

Avaluem la tensió arterial mitjançant proves de seguiment de 24h domiciliàries.


MÉS INFORMACIÓ
Espirometria

Seguiment i avaluació del pacient amb afectacions respiratòries


MÉS INFORMACIÓ
Ergometria

Monitoritzant el cor i la tensió arterial, es realitzen proves d’esforç i resistència.


MÉS INFORMACIÓ
Audiometria

Realitzem audiometries de control de l’audició i els seus trastorns.


MÉS INFORMACIÓ
Fotofinder

Escàner de control de lesions cutànies i pigues mitjançant un mapeig.


MÉS INFORMACIÓ
Poligrafia respiratòria nocturna

Estudi de les APNEES del son i trastorns de la qualitat del son.


MÉS INFORMACIÓ