Medicina esportiva

revisions mèdiques esportives
revisions mèdiques
esportives

Dra. Marina Donatiu Cosp

La Dra. Marina Donatiu, especialista en Medicina de l’esport i formada al Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat lidera aquest departament.

La Medicina de l’esport avalua si el pacient reuneix les aptituds físiques per a la pràctica esportiva així com els seus límits i els requeriments exigits per cada disciplina. Per això realitzem les PROVES ESPORTIVES que consten d’avaluació antropomètrica, espirometria, electrocardiograma, ERGOMETRIA en CICLOERGÒMETRE (prova d’esforç en bicicleta) amb avaluació en 12 derivacions, monitoratge de la tensió arterial, etc.

Cita prèvia
Medicina esportiva

Estudi i diagnòstic dels efectes de l'exercici físic a les persones.


MÉS INFORMACIÓ
Llicencies federatives

Proves esportives adaptades a tots els esports per a l'obtenció de fitxes federatives


MÉS INFORMACIÓ
Plans de prevenció esportius

Proves esportives per a esportistes professionals o amateurs


MÉS INFORMACIÓ